5.10.2016

Lukuvuoden 2016-2017 ensimmäiset Robolukion kurssit käyntiin!

Robolukion toinen lukuvuosi on pyörähtänyt käyntiin, ja tällä viikolla robokurssit ovat alkaneet neljässä vantaalaisessa lukiossa. Viime keväänä työryhmän opettajat kouluttautuivat opiskelijan asemassa Mehackitin ohjaajan vetämällä Elektroniikkaa ja robotiikkaa -kurssilla. Tällä viikolla samaiset kurssit ovat pyörähtävät käyntiin neljässä lukiossa omatoimisesti.

Oppimateriaaleina käytetään kursseilla keväällä hyväksi havaittuja Mehackitin materiaaleja (learn.mehackit.org). Syksyn kurssien jälkeen on tarkoitus kerätä kokemukset yhteen ja ryhtyä ideoimaan kurssien jatkokehittelyä. Esimerkiksi Robolukion Tikkurilan lukion vastuuopettaja Tiina Laine on pohtinut, että seuraava Robolukion kurssi heidän lukiossaan voisi keskittyä esimerkiksi robottien visuaaliseen suunnitteluun ja tuotekehittelyyn. 

Syksyn kursseja varten on hankittu materiaalit, jotka kustansivat noin 70e/paketti (alv 0). Opiskelijat harjoittelevat kursseilla Arduinoilla pääsääntöisesti parin kanssa, joten materiaalien hinnaksi tulee noin 35e/opiskelija. Muita mahdollisesti hankittavia materiaaleja on kuorintapihdit johtimille, rasiat Arduinoille sekä muita kursseilla mahdollisesti tarvittavia elektronisia komponentteja. Alla kuvaus yhden Arduino-paketin sisällöstä.

Arduino-paketti kursseille
Kurssien alkuvalmisteluihin on kuulunut opettajien viime keväisen kouluttautumisen ja materiaalien tilaamisen lisäksi ainoastaan varmistaa, että opiskelijoilla on kursseilla käytössään tietokoneet, joille on mahdollista ladata Arduino IDE-ohjelma ja tämän lisäosa ArduBlock. Monilla opiskelijoilla on kursseilla käytössään oma tietokone, jolloin ohjelmien lataaminen voidaan tehdä ensimmäisellä oppitunnilla. Lukion omille koneille ohjelmat voi ladata ainoastaan opettaja, jolla on admin-oikeudet, ja tämä tulee siis huomioida, jos lukioiden omia koneita on käytössä. Koneita olisi hyvä olla minimissään yksi per pari. Kurssimateriaaleja ja muuta tiedonhakua varten olennainen seikka on myös se, että tilassa on pääsy verkkoon. 

Have fun!
Robolukion kursseilla on tarkoituksena tutustua työelämäkontaktin tms. kautta johonkin robotiikan konkreettisista sovellusalueista. Robottiviikko Tekniikanmuseolla osuu hyvin yhteen syksyn kurssien kanssa aikataulullisesti, ja muutamalla lukiolla onkin ollut suunnitelmissa tehdä vierailu Robottiviikoille jakson päätösviikolla. Helsinge gymnasium on puolestaan ilmoittautunut StarT-hankkeen oppimisympäristöksi ja toteuttaa StarT-toimintaa syksyn kurssilla. Kevään kursseilla vierailu tehdään mahdollisesti kevään kurssien tapaan Technopolis Vantaalle Electrian koetuotantotehtaaseen ja start up -yritys Arctic Roboticsiin.

Kursseilla on tarkoituksena, että opiskelijat tuottavat omista projekteistaan projektikuvaukset. Opiskelija voi itse päättää, miten dokumentoi projektityönsä vaiheet ja lopputuotoksen. Dokumentoinnin voi tehdä kukin itse parhaaksi katsomallaan tavalla (esim. video-, blogi- tai paperimuodossa) esim. Instructables-sivustolla. Opettajien taholta kurssien kuulumiset päivitetään täällä Robolukion hankeblogissa.

Hienoa saada lukiokohtaiset kurssit käyntiin. Kiitos Mehackitille viime kevään sparrauksesta - tästä on hyvä jatkaa eteen päin!

8.7.2016

Robolukion lukuvuosi 2015-2016

Robolukion ensimmäinen lukuvuosi on takana ja paljon on ehtinyt tapahtua! Tavoitteenamme ensimmäisenä lukuvuonna oli mm. hankkeen eri osa-alueiden sisällöllinen suunnittelu, opettajien kouluttautuminen, verkostoituminen, benchmarkkaus sekä kurssilla käytettävän välineistön määrittäminen. 

Ensimmäiset lukioiden yhteistyönä järjestetyt kurssit oli suunniteltu alkaviksi syksyllä 2016. Yhteistyömme Mehackitin kanssa mahdollisti ensimmäisten kurssien järjestämisen jo keväällä 2016. Järjestimme kahdessa lukiossa (Martinlaakso ja Tikkurila) Mehackitin Elektroniikkaa ja robotiikkaa -kurssit. Osallistujia kursseilla oli jokaisesta Vantaan päivälukiosta yhteensä noin 40. Kurssien järjestäminen oli helppoa: Mehackitin puolesta kursseilla oli ohjaaja, valmiit kurssimateriaalit sekä ohjeistukset. Mehackitin koulutettu ohjaaja suunnitteli ja toteutti kurssien oppitunnit. Isäntälukioiden puolesta kursseilla toimivat vastuuopettajat, jotka olivat vastuussa kurssien käytännön järjestelyistä (mm. poissaolojen ja suoritusmerkintöjen kirjaaminen sekä Mehackitin ohjaajan tukeminen oman osaamisen mukaan)

Tunnelmia Martinlaakson lukiossa järjestetyltä Mehackit-kurssilta
Mehackit-kursseilla opiskelivat Vantaan lukioiden opiskelijoiden lisäksi Robolukio-hankkeen työryhmän opettajat, joille kurssi toimi kouluttautumisena ensi lukuvuonna jokaisessa Vantaan päivälukiossa starttaavia robotiikan kursseja varten.

Yhden lukuvuoden aikana olemme siis siirtyneet Robolukio-hankkeessa ideatasolta toimintaan. Alla havainnekuva Robolukion ensimmäisestä lukuvuodesta.


Poimintoja lukuvuodelta 2015-2016

Syksy 2015
  • Hanke käynnistyi 
  • Työryhmän osallistuminen Robottiviikolle 
  • Yhteistyö Mehackitin kanssa alkoi 
  • Työpaja 24.11.: tutustuminen Lego Mindstorms Education EV3 materiaaleihin sekä Mehackitin vetämä Arduino-työpaja 
  • Yhteistyö Innokas-verkoston kanssa alkoi (ajatusten vaihtoa ja esim. Lego EV3-paketit testaukseen joululoman ajaksi) 
Kevät 2016
Ja lisää opitaan taas ensi lukuvuonna!
Tästä on hyvä jatkaa tulevaan lukuvuoteen, jolloin jokaisessa Vantaan päivälukiossa starttaavat robotiikan kurssit! Tulevasta lukuvuodesta enemmän tietoa blogissa syksyn alussa.

Robolukio toivottaa kaikille rentouttavaa kesälomaa!

1.6.2016

Mehackit -kurssin satoa

Mehackitin pitämät kurssit on nyt käyty loppuun. Olipa mukavaa olla pitkästä aikaa opepöydän toisella puolella! Opiskelijoiden keskuudessa vallitsi innostunut pöhinä, joka ei voinut olla tarttumatta myös opettajiin.

Kurssin alun teoria- ja ohjelmointiharjoitteet antoivat vankan pohjan, jonka avulla kurssin varsinainen suola, projektityö, oli hyvä rakentaa. Opiskelijoiden tuotokset olivat hämmästyttävän monipuolisia: radio-ohjattava auto, esteitä väistelevä auto, kosketinsoitin, LED-noppa, juoksupeli, piirtobotti...

Piirtobotti


Tältä pohjalta on hyvä jatkaa omaa harjoittelua ja toimintaa elektroniikan, ohjelmoinnin ja robotiikan parissa!

30.5.2016

Robolukio-hankkeen hankematka Itävaltaan 13.–17.4.2016

Matkasimme huhtikuun puolivälissä Robolukio-hankkeen työryhmän kanssa keväiseen Itävaltaan. Hankematkan tarkoituksena oli kansainvälinen tiedonvaihto ja ideoiden kerääminen. Hankematkalla opittuja asioita on tarkoitus soveltaa robotiikan lukiokurssien suunnittelussa ja toteutuksessa.


Matkan aikana osallistuimme kaksipäiväiseen ”International Conference on Robotics in Education (RiE)” -konferenssiin, jossa käsiteltiin viimeisimpiä tutkimustuloksia ja käytäntöjä robotiikan soveltamisesta opetuksessa. 


Matkan aikana vierailimme myös opiskelijoille suunnatussa ”European Conference on Educational Robotics (ECER)” -konferenssissa, jossa tutkijat pitivät puheenvuoroja robotiikkaan liittyen ja esittelevät robotteja paikan päällä. ECER-konferenssissa myös opiskelijoista koostuvat tiimit pitivät puheenvuoroja, joissa he esittelivät robotiikkaan liittyviä projektejaan ja tekemiään robotteja. Pääsimme myös seuraamaan ECER-konferenssin yhteydessä järjestettyä opiskelijoiden robotiikkaturnausta!

Opiskelijoiden robotiikkaturnauksen taidonnäyttöjä

Botball-kisan rakennelmia
Konferenssien lisäksi osallistuimme matkalla Maker Faire -messuille, joka on maailmanlaajuisesti suurin ”tee-se-itse-kulttuurin” messutapahtuma. Messuilla ihmiset esittelivät osaamistaan ja itse tekemiään keksintöjä. Messuilla näimme mm. robotiikkaan, ohjelmointiin ja 3D-tulostamiseen liittyen erilaisia keksintöjä.Robottibändi esiintyy
Messutunnelmia

Matkalla oli hienoa huomata, kuinka paljon robotiikan ja ohjelmoinnin parissa tapahtuu Euroopan tasolla. Pöhinä ja tekemisen meininki aiheen parissa on jo suurta ja aina vain kasvamaan päin. Matkalla konkretisoitui etenkin se, että olemme Robolukio-hankkeessa liikkeellä oikeaan aikaan. Robotiikan saralla koulutuksessa tapahtuu ja yhä useammassa maassa tarjotaan nuorille mahdollisuuksia kartuttaa osaamistaan robotiikkaan ja ohjelmointiin liittyen - niin täytyy olla myös Suomessa!

4.5.2016

Mehackit -kurssit etenevät!

Opettajat ovat päässeet oppilaiden kanssa kevään mittaan jo pitkälle robottien rakentelussa. Pienen alkukitkan jälkeen kurssit ovat lähteneet etenemään ja nyt suurin osa on päässyt jo rakentelemaan omaa projektiaan. Mielenkiintoista nähdä mitä opiskelijat saavat aikaiseksi. 


Täysin ohjelmointia osaamattomana suhtauduin aluksi hieman varauksin kurssin onnistumismahdollisuuksiin, mutta nuo huolet hälvenivät melko nopeasti. Ardublock paljastui erittäin helppokäyttöiseksi ja intuitiiviseksi tavaksi ohjelmoida yksinkertaisia robotteja. Nollatiedoilla tulleet opettajat ja oppilaat ovat pysyneet kurssilla hyvin mukana.

Tällä hetkellä opiskelu alkaa olla loppu ja fokus on siirretty kohti omia projekteja. Mielenkiintoista nähdä mitä saadaan aikaan.

-Matti Keskinen

4.4.2016

Arduino-työpaja maaliskuussa

Järjestimme Robolukion työryhmän yhteisen työpajan maaliskuussa. Työpajassa tutustuimme aamupäivällä Innokas-verkoston toimintaan ja ideoimme tulevia yhteistyökuvioita. Iltapäivällä pääsimme testailemaan Arduinoja, joita hyödyntämällä tulemme toteuttamaan ainakin ensimmäiset Robolukion kurssit. Iltapäivä päättyi kurssisuunnitteluun.

Arduino starter pakettien lisäksi osa työryhmän opettajista on jo hankkinut paljon lisämateriaaleja
Tiina näyttää Juhanille miten homma hoituu!
Valo syttyi!
Mutta koodi meni väärin..
9.2.2016

Suunnittelusta kohti käytännön kursseja

Robolukio järjestää tänä keväänä yhdessä Mehackitin kanssa kaikille Vantaan päivälukioiden opiskelijoille avoimet ”Johdatus elektroniikkaan ja ohjelmointiin” -kurssit Tikkurilan ja Martinlaakson lukioissa. Opiskelijoiden lisäksi Robolukion työryhmän opettajat pääsevät tutustumaan Mehackitin kehittelemään elektroniikan ja robotiikan lukiokurssiin opiskelijan näkökulmasta. 


Kurssit toteutetaan kevään viimeisessä jaksossa 2 x 75 min pituisina tapaamiskertoina. Viime marraskuun työpajassa totesimme Mehackitin edustajien kanssa aiheen kannalta olevan parempi, jos tapaamiskerrat kursseilla ovat normaalitunteja pidempiä. Näin opiskelijat voivat vauhtiin päästyään työskennellä pidemmän aikaa kerrallaan, eikä välineiden esille ottamiseen ja purkamiseen kulu niin paljon aikaa kurssilla. Mitä sitten kevään kursseilla tullaan Vantaan lukioissa puuhaamaan? Tänä keväänä Vantaallakin Mehackit-kurssin opettajana toimiva Mikko luonnehtii Mehackitin blogissa kurssin käytäntöjä seuraavasti:
”Kurssilla tehdään Arduinoon liitettyjä virtapiirejä. Arduino on kuin pieni tietokone. Kun virtapiiri on rakennettu, Arduinoa ohjelmoidaan prosessoimaan jostain sensorista, esimerkiksi napista tulevaa signaalia halutulla tavalla. Signaalin avulla voidaan saada esimerkiksi ledi-valo vilkkumaan. 
Yksinkertaisimmissa virtapiireissä on vain yksi ledi ja vastus, mutta kurssin loppupuolella kaikki toteuttavat projektityön, jotka ovat monimutkaisuudeltaan jo toista luokkaa. Omalla kurssillani moni opiskelija teki esteitä väistävän robotin, joka liikkuu itseohjautuvan imurin tavoin!”
Mikon mukaan opiskelijoiden tekemät projektityöt ovat ehdottomasti kurssin mielekkäintä antia. Samaa kertovat myös opiskelijapalautteet. Robolukion työryhmän kesken on noussut keskustelua siitä, miten opettajalla riittää aika eri tahtiin etenevien opiskelijoiden ohjaamiseen omilla kursseillamme. Kuinka laajoja teemoja kursseilla ehditään käydä yhdessä läpi, jos opettajan aika kuluu virtapiirien tarkistamiseen ja yksilöohjaukseen? Myös Mikon mukaan tämä saattaa aiheuttaa opettajalle haasteita kurssin aikana, mutta sen voi kääntää myös edukseen. Mikko vinkkaakin opiskelijoiden eri tahtiin etenemisen mahdollistavan sen, että nopeammin asian omaksuneet opiskelijat voivat auttaa toisia opiskelijoita ja samalla opettajalle jää enemmän aikaa henkilökohtaisen ohjauksen antamiseen. 

Tämä opetusmalli on monelle tuttu yksilöllisen oppimisen opetusmallina, jota Vantaalla Martinlaakson lukiossa matikkaa ja fysiikkaa opettava Pekka Peura on kehitellyt. Robolukion tulevilla kursseilla on tarkoitus, että opiskelijat pääsevät itse ja yhdessä tekemisen kautta harjoittelemaan ohjelmointi- ja robottiteknologian perusteita. Kevään Mehackit-kurssien jälkeen tulisi Robolukion omien kurssisuunnitelmien suhteen olla jo pitkällä. Omat kurssimme pyörähtävät käyntiin kaikissa Vantaan päivälukioissa syksyllä 2017 ja sitä ennen on vielä paljon suunniteltavaa ja opittavaa. 

Videon lisenssi: Creative Commons Attribution (CC BY)

Lue Mehackitin blogipostaus ja Mikon mietteet kokonaisuudessaan täällä: mehackit.org/posts/projektityot-ovat-mehackitin-lukiokurssin-suola

Mukavaa kevään alkua kaikille!

- Teija

17.1.2016

Kreationer under jullovet

För jullovet 2015 lånade en familj hem ett par satser Lego Mindstorms av högstadiet. Tack för samarbetet. I bästa fall var takten en ny robot varje dag.
Dag efter dag blev kreationerna bättre och i slutet av jullovet föddes dessa två kreationer, färgroboten och myran.
Färgroboten kör framåt tills den stöter på ett hinder, då svänger den om och fortsätter sin färd. Dessutom kan man styra den med färgkuben, grön färg ökar hastigheten, röd får den att stanna, gult och blått får den att svänga vänster och höger.
Programmet ser ut som följande:

Myran igen går på sina sex stycken ben och styrs även med hjälp av färgkuben. Idén för Myran är tagen ur Laren Valks "The Lego Mindstorms EV3 Discovery Book - a Beginners Guide to Building and Programming Robots".

/Kristoffer

4.1.2016

Robolukio- ja Innokas-hankkeen yhteistyö käynnistyy

 
Robolukion avainhenkilöt kävivät tapamaassa Innokas-verkoston johtajaa Tiina Korhosta Helsingin yliopistolla. Tapaamisessa sovittiin Innokas-hankkeen ja Robolukion välisestä yhteistyöstä. Yhteistyö alkoi välittömästi, kun Robolukion lukiot liittyivät Innokas-verkostoon ja saivat Innokas-hankkeelta LEGO MINDSTORMS Education EV3 -setit joululoman ajaksi testattavaksi. Opettajilla on mahdollisuus testata laitteita ennen omien hankkimista ja pohtia LEGO-robottien soveltuvuutta lukio-opetukseen. 
Esikoululaisen, alakoululaisen, insinöörin ja opettajan yhteistyön tulos. Kiitos apulaisille!
Robotiikkaa ei ole aiemmin juurikaan ollut lukio-opetuksessa Suomessa ja siksi Robolukio tuntuu kiinnostavan monia yhteistyötahoja – myös Innokas-hanketta. Yhteistyö jatkuu alkuvuonna tietoiskulla Innokas-hankkeesta ja Innokas-kouluttajan pitämällä työpajalla, jossa pääsemme tutustumaan tarkemmin legojen rakenteluun ja erityisesti niiden käyttöön kouluissa. Tiina lupasi kertoa Innokas-hankkeesta vielä tarkemmin ja kertoa mitä hankkeessa on saavutettu tähän asti ja miten robotiikka ja ohjelmointi näkyvät yritysmaailmassa Suomessa ja ulkomailla. Innokas-hankkeessa on tähän saakka ollut lähinnä peruskouluja ja esikouluja, mutta nyt Robolukion ja Innokas-hankkeen yhteistyön myötä verkosto laajenee myös lukioihin.
  

- Juhani 

Innokas-hankkeen nettisivut: http://www.innokas.fi/

Robolukio herättää kiinnostusta

Vantaan sanomat julkaisi artikkelin robolukio-hankkeesta. Artikkelissa hankkeen idean alunperin keksinyt Tiina kertoo hankkeen taustoista ja etenemisestä.

Lue koko juttu Vantaan sanomien sivuilta: Robotit valtaavat Vantaan lukiot ensi keväänä

- Juhani